Videresende fra HTTP til HTTPS i Plesk

Hvordan setter jeg opp videresending fra HTTP til HTTPS på Plesk 12?
Svar: Dette gjør du enkelt. Gå inn på:

Domain -> Web Server setting -> Additional Apache directives. I boksen for Additional directives for HTTP så legger du inn følgende:;

Redirect / https://domain.tld/

Du kan også gjøre dette i .htaccess slik:

RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTPS} !=on
RewriteRule ^/?(.*) https://%{SERVER_NAME}/$1 [R,L]