Telle antall rader i mysql

Jeg har en tabell med produkter, hvor hvert produkt er kategorisert med en type.
Hvordan kan jeg returnere antall produkter per type?
Jeg har tabellen PRODUKTER med feltene ID, NAVN, TYPE, PRIS.

Her er et eksempel på hvordan du kan løse dette.
Se på denne koden:

<?php
// lag spørring $query = «SELECT type, COUNT(navn) FROM produkter GROUP BY type»; //kjør spørring mot databasen $result = mysql_query($query) or die(mysql_error());

// Skriv ut resultat while($row = mysql_fetch_array($result)){ echo «Det er «. $row[‘COUNT(name)’] .» produkter i kategorien «. $row[‘type’] .».»; echo «<br />»; } ?>

Vil vise dette:

Det er X1 produkter i kategorien Y1. Det er X2 produkter i kategorien Y2. Det er X3 produkter i kategorien Y3. osv…