Redigere tekstfiler i Linux med vi editor

vi <filnavn> i – Sett inn ved markør. ESC – Avslutt insert mode r – Erstatt karakter x – Fjern karakter o – Start ny linje dd – Slett linje u – Angre siste handling ZZ – Lagre endringer og avslutt :wq – Lagre (skriv) endringer og avslutt