Stikkord: kalibrering

  • Automatisk ESC kalibrering

    Når du har koblet til APM kortet på ditt quadcopter (eller hexa forøvrig) kan du benytte denen metoden. Husk å koble til receiver og ESC-s riktig. Husk å fjerne propeller! 1. Koble fra USB og batteri – Ingen strøm må være tilkoblet. 2. Skru på radioen og set throttle til maks. 3. Koble til Li-Po…