Stikkord: jquery

  • $(document).ready vs. $(window).load

    jQuery har to fine metoder for å eksekvere kode hvor man kan hekte på event handlers. Det er  (document).ready og $(window).load. Document ready eksekverer etter at HTML dokumentet er ferdig lastet og DOM er klart, men før all innhold og grafikk er ferdig lastet. Document ready er funksjonen å bruke når du skal kjøre funksjoner…

  • Få klient ip adresse med javascript

    Hvordan får du tak i brukerens ip-adresse med Javascript? I Google App Engine finnes en funksjon som returnerer ip-adressen din. Forsøk å legge inn denne i nettleseren din: http://jsonip.appspot.com/callback=? Da du få et svar som ser slik ut {«ip»: «xxx.xxx.xxx.xxx», «address»:»xxx.xxx.xxx.xxx»} Med metoden nedenfor kan vi enkelt hente ut ip-adressen. Vi har brukt jQuery i…