Flightmodes med APM2

Jeg har en T9CP Super som jeg bruker med mitt APM2. For å få 6 flightmodes har jeg satt opp Switch C og D som i kombinasjon gir 6 posisjoner. C har 3 posisjoner, mens D har 2. Oppsettet fant jeg her, men måtte modifisere det noe. Her er mitt oppsett (nesten identisk), men fungerer […]