Populere en dropdown fra databasen

Hvis du skal populere en dropdown eller select liste fra en mySQL tabell, er metoden nedenfor et eksempel på hvordan du kan gjøre det.   <?php $mysqli = new mysqli($db_host, $db_user, $db_pass, $db_name); $sql = «SELECT * FROM country»; $result = mysqli_query($mysqli, $sql); echo «<select>»; while($row = mysqli_fetch_assoc($result) ) { $id = $row[«id»]; $name = […]