Stikkord: DOM

  • $(document).ready vs. $(window).load

    jQuery har to fine metoder for å eksekvere kode hvor man kan hekte på event handlers. Det er  (document).ready og $(window).load. Document ready eksekverer etter at HTML dokumentet er ferdig lastet og DOM er klart, men før all innhold og grafikk er ferdig lastet. Document ready er funksjonen å bruke når du skal kjøre funksjoner…