Kategorier
Diverse

Automatisk ESC kalibrering

Når du har koblet til APM kortet på ditt quadcopter (eller hexa forøvrig) kan du benytte denen metoden. Husk å koble til receiver og ESC-s riktig.

Husk å fjerne propeller!

1. Koble fra USB og batteri – Ingen strøm må være tilkoblet.

2. Skru på radioen og set throttle til maks.

3. Koble til Li-Po batteriet. Du bør høre en eller to korte toner fra ESC-ene.

4. Når APM starter opp, de rød-blåe LEDene vil pulserere kontinuerlig, og sakte.

5. Med throttle på maks, koble fra strømmen, og koble til igjen for å resterte APM-en.
De rød-blå LED-ene vil pulsere raskt. Du vil mest sannsynlig høre en lyd og 2 pip.
Etter de to pipene, kommer det en pause. I denne pausen, dra trottle til minimum.
Du vil nå høre en bekreftelse/arming pip.

6. Ikke koble fra, men øk throttle litt for å bekrefte at alle ESC-er fungerer og motorene er synkronisert.

7. Koble fra batteriet, og koble til på nytt. Armer APM-en ved å ta venstre stikka ned til venstre i 4 sekunder. Slipp stikka og alle motrene skal begynne å spinne når du gir litt throttle.

8. ESC-ene er nå kalibrert!.

NB!. Hvis du etter kalibreringen fortsatt hører pip fra ESCene når du starter opp, sørg for at radioen er kalibrert i Mission Planner. Hvis ikke må du kjøre en manuell kalibrering

Denne artikkelen er oversatt. Les originalen her: https://code.google.com/p/arducopter/wiki/AC2_ESC

Kategorier
Diverse

Flightmodes med APM2

Jeg har en T9CP Super som jeg bruker med mitt APM2.

For å få 6 flightmodes har jeg satt opp Switch C og D som i kombinasjon gir 6 posisjoner.
C har 3 posisjoner, mens D har 2.

Oppsettet fant jeg her, men måtte modifisere det noe. Her er mitt oppsett (nesten identisk), men fungerer altså for mitt oppsett.

Switches:
Ch 5->Sw-C
Ch 8->Sw-D

Endpoints:
5 GEAR L 50% H 52%
PROG MIX 1 MAS->OFST SLV->GEAR SW C POSI UP RATE +19%
PROG MIX 2 MAS->OFST SLV->GEAR SW C POSI CENTER RATE -40%
PROG MIX 3 MAS->OFST SLV->GEAR SW C POSI DOWN RATE -93%
PROG MIX 4 MAS->OFST SLV->GEAR SW D POSI UP RATE -23%
PROG MIX 5 MAS->OFST SLV->GEAR SW D POSI DOWN RATE +43%