Automatisk ESC kalibrering

Når du har koblet til APM kortet på ditt quadcopter (eller hexa forøvrig) kan du benytte denen metoden. Husk å koble til receiver og ESC-s riktig. Husk å fjerne propeller! 1. Koble fra USB og batteri – Ingen strøm må være tilkoblet. 2. Skru på radioen og set throttle til maks. 3. Koble til Li-Po […]

Flightmodes med APM2

Jeg har en T9CP Super som jeg bruker med mitt APM2. For å få 6 flightmodes har jeg satt opp Switch C og D som i kombinasjon gir 6 posisjoner. C har 3 posisjoner, mens D har 2. Oppsettet fant jeg her, men måtte modifisere det noe. Her er mitt oppsett (nesten identisk), men fungerer […]