Kategorier
Diverse

Flere domener – URL rewrite med .htaccess

Dersom har flere domener som peker til samme rotkatalog og ønsker at de skal peke på hver sin katalog, så kan du enkelt gjøre dette med .htaccess

Dette gjør vi blant annet på data-doktoren.no. Hver gang du besøker siden, så er det mappen /no/ som du faktisk åpner.
Slik kan det løses i .htaccess:

RewriteEngine On Options +FollowSymlinks RewriteBase / 
RewriteCond %{HTTP_HOST} domene1.no 
RewriteCond %{REQUEST_URI} !katalog1/ RewriteRule ^(.*)$ katalog1/$1 [L] 
RewriteCond %{HTTP_HOST} domene2.no 
RewriteCond %{REQUEST_URI} !katalog2/ RewriteRule ^(.*)$ katalog2/$1 [L]

Det koden gjør er enkelt at dersom URL er domene1.no og ikke inneholder katalog1, så åpner den katalog1. Og den samme sjekken gjøres på domene2.

RewriteCond %{REQUEST_URI} !katalog1/ RewriteRule ^(.*)$ katalog1/$1 [L]
Kategorier
Diverse

Mod_rewrite i Apache

Her er flagg som benyttes i mod_rewrite regler i Apache.

Eksempler på bruk er:

RewriteRule [Finn dette] [Erstatt med dette] [Flagg]

Her er reglene:
C – Chain
E – Environmental Variable
F – Forbidden
G – 410 Gone
L – Last
N – Next (Round)
NC – No Case
NE – No Escape
NS – No SubRequest
P – Proxy
PT – Pass Through
QSA – Query String Append
R – Redirect
S – Skip
T – Type

Det finnes også mer informasjon om dette her:

Wikipedia