Splitt opp ord til bokstaver

Til et av mine prosjekter har jeg behov for å splitte et ord opp i bokstaver. Til det er Excel et godt verktøy og et enkelt VB-script gjør jobben for meg. Det jeg ønsker å gjøre er å gå gjennom alle ordene i ordlisten, og deretter legge bokstavene til hvert ord i sin egen celle.

Ordene jeg ønsker å dele opp legger jeg i A-kolonnen, deretter kjører jeg denne makroen. Den går igjennom alle radene i kolonne A, tar hver bokstav og legger inn i hver sin celle.

Sub SplitCells()
Dim c As Range
Dim i As Long
Application.ScreenUpdating = False
  For Each c In Range("A1:A" & Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row)

    For i = 1 To Len(c)
    If Len(c) > 255 Then
    MsgBox "Teksten i cellen " & c.Address & " er for lang.."
    Exit For
    Else: c.Offset(0, i).Value = "" & Mid(c, i, 1) & ""
    End If
    Next i
  Next c
Application.ScreenUpdating = True
End Sub

Publisert

i

,

av

Stikkord: