Slik fjerner du OneDrive fra Windows 10

Ønsker du å avinstallere OneDrive i Windows 10? Her er løsningen..Hvis du virkelig ønsker å fjerne OneDrive fra din Windows 10, så er dette relativt enkelt å få til.

Åpne Command Prompt som administrator og kjør følgende kommando for å stoppe OneDrive

(For å åpne kommandprompt/ledetekst, høyreklikk på Windowsknappen og velg Ledetekst (administrator). Stopp eventuelle OneDrive instanser som kjører ved å skrive inn kommandoen

 taskkill /f /im OneDrive.exe.

Trykk på enter.

Hvis du bruker 32-bits versjonen av Windows 10, skriv deretter:

%SystemRoot%\System32\OneDriveSetup.exe /uninstall

Hvis du bruker 64-bits verjsonen av Windows 10, skriver du istedet:

%SystemRoot%\SysWOW64\OneDriveSetup.exe /uninstall

Du får ingen bekreftelse på at du har fjernet OneDrive fra Windows 10, men appen vil ikke lenger være tilgjengelig. Eventuelle OneDrive filer og mapper vil fortstatt eksistere, med mindre de blir fysisk slettet.

Ønsker du å reinstallere OneDrive, så kan du kjøre følgende kommando:

%SystemRoot%\SysWOW64\ in File Explorer and running the OneDriveSetup.exe

 


Publisert

i

av

Stikkord: