Sjekke prosesser i Linux

Her er noen tips til hvordan du kan sjekke hvilke prosesser som kjører i Linux.

For å vise hvilke prosesser som kjører kan du i terminalvinduet bruke kommandoen ps.

ps  [alternativer]

En vanlig måte å bruke ps-kommandoen på og for å få mer informasjon om de ulike prosessene kan du bruke ps -aux som lister ut alle kjørende prosesser på maskinen.

ps -aux

Ønsker du å liste ut noen navngitte prosesser kan du i tillegg bruke grep kommandoen som ser på de første 15 bokstavene (karakterene) i prosessens navn.

ps -aux | grep badabing

Ønsker du av en eller annen grunn å stoppe en prosess kan du benytte kommandoen kill etterfulgt av prosess ide-n. Foreksempel slik:

kill 1126

Hvis prosessen av en eller annen grunn ikke stopper bruk alternativet -9 som lukker prosessen med tvang.

kill -9 1126