Redigere tekstfiler i Linux med vi editor

vi <filnavn>

i – Sett inn ved markør.
ESC – Avslutt insert mode
r – Erstatt karakter
x – Fjern karakter
o – Start ny linje
dd – Slett linje
u – Angre siste handling

ZZ – Lagre endringer og avslutt
:wq – Lagre (skriv) endringer og avslutt


Publisert

i

av

Stikkord: