Populere en dropdown fra databasen

Hvis du skal populere en dropdown eller select liste fra en mySQL tabell, er metoden nedenfor et eksempel på hvordan du kan gjøre det.

 

<?php
$mysqli = new mysqli($db_host, $db_user, $db_pass, $db_name);

$sql = "SELECT * FROM country";
$result =  mysqli_query($mysqli, $sql);

echo "<select>";
while($row = mysqli_fetch_assoc($result) ) {
    
    $id = $row["id"];
    $name = $row["name"];
    echo "<option value='" . $id . "'>" . $name . "</option>";
}
echo "</select>";
?>

I eksempelet har vi en liste med land, som vi ønsker å vise i en selectliste.