Oppdatere hosts fil i Windows 10

Slik oppdaterer du hosts fila i Windows 10 og Windows 8
Bruk følgende instruksjoner hvis du kjører Windows 10 eller Windows 8:

Trykk på Windows -tasten.

Skriv Notepad i søkefeltet.

Høyreklikk Notepad i søkeresultatene og velg Kjør som administrator.

Åpne følgende fil fra Notepad:

c:\Windows\System32\Drivers\etc\hosts

Gjør de nødvendige endringene i filen.

Velg Fil> Lagre for å lagre endringene.