Mod_rewrite i Apache

Her er flagg som benyttes i mod_rewrite regler i Apache.

Eksempler på bruk er:

RewriteRule [Finn dette] [Erstatt med dette] [Flagg]

Her er reglene:
C – Chain
E – Environmental Variable
F – Forbidden
G – 410 Gone
L – Last
N – Next (Round)
NC – No Case
NE – No Escape
NS – No SubRequest
P – Proxy
PT – Pass Through
QSA – Query String Append
R – Redirect
S – Skip
T – Type

Det finnes også mer informasjon om dette her:

Wikipedia