Linux kommandoer

Kopiere fil

cp fil.txt nyfil.txt

Kopiere katalog
Opprett den nye katalogen først

mk dir copy_dir

Kopier innhold til ny katalog

cp original_dir/* copy_dir

Du kan også gjøre det rekursivt men NB! Dette kan være skummelt dersom du har linket opp andre kataloger til denne katalogen. Du kan risikere å kopiere helt til disken blir full.
Her er uansett koden: cp -r original_dir copy_dir

Endre navn på fil

mv foo.txt goo.txt

Flytt fil
Denne koden flytter fila foo.txt til katalogen foo_dir

mv foo.txt foo_dir/

Kopier til katalog og endre navn
Hvis du nå gjør følgende, så flytter du fila til katalogen foo_dir og endrer navn til goo.txt

mv foo.txt foo_dir/goo.txt

Du kan gjøre det samme med kataloger


Publisert

i

av

Stikkord: