Lenovo Funksjonsknapper

Hvordan bytte om på fn-knappene på en Lenovo bærbar pc?

F1-F12 knappene på en Lenovo bærbar pc har ekstra funksjonalitet som aktiveres ved å trykke på Fn-knappen + F1-F12. Som standard må du holde Fn-knappen inne for å bruke standard F-tast.

For å låse Fn-tasten så klikker du på Fn + ESC. Da aktiveres et grønt lys på Fn-knappen som betyr at Fn-knappen nå er låst!