Lag organisasjonskart med PowerPoint 2013

Lag organisasjonskartet i PowerPoint. Ved å benytte SmartArt-grafikk kan  raskt og enkelt lage et organisasjonskart til din virksomhet. Du kan lage alt fra hierarkiske strukturer, til lineære diagrammer.

Opprett organisasjonskart

Klikk insert / sett inn som

Velg deretter deretter SmartArt

I dialogboksen som kommer opp får du mange valgmuligheter. Vi valgte Hierarchy i venstremenyen og valgte den figuren som passet oss best.

smartart

Klikk deretter OK.

I din Powerpoint-presentasjon har du nå fått inn en enkel presentasjon. Klikk på boksene for å fylle inn tekst, og du er igang!!

orgkart