Få klient ip adresse med javascript

Hvordan får du tak i brukerens ip-adresse med Javascript? I Google App Engine finnes en funksjon som returnerer ip-adressen din. Forsøk å legge inn denne i nettleseren din: http://jsonip.appspot.com/callback=? Da du få et svar som ser slik ut {«ip»: «xxx.xxx.xxx.xxx», «address»:»xxx.xxx.xxx.xxx»} Med metoden nedenfor kan vi enkelt hente ut ip-adressen. Vi har brukt jQuery i […]

Insert into

Her er en enkel metode på hvordan man INSERT INTO fungerer i mySQL: INSERT INTO tabell_navn (kolonne1,kolonn2,kolonn3,…) VALUES (verdi1, verdi2, verdi3,…) I et reellt eksempel kan vi skrive dette slik med PHP: <?php $con = mysql_connect(«localhost»,»root»,»pass123″); if (!$con) { die(‘Kunne ikke koble til: ‘ . mysql_error()); } mysql_select_db(«my_db», $con); $sql= «INSERT INTO Personer(Fornavn,Etternavn) VALUES (‘Andre’, […]

Telle antall rader i mysql

Jeg har en tabell med produkter, hvor hvert produkt er kategorisert med en type. Hvordan kan jeg returnere antall produkter per type? Jeg har tabellen PRODUKTER med feltene ID, NAVN, TYPE, PRIS. Her er et eksempel på hvordan du kan løse dette. Se på denne koden: <?php // lag spørring $query = «SELECT type, COUNT(navn) […]

Flere domener – URL rewrite med .htaccess

Dersom har flere domener som peker til samme rotkatalog og ønsker at de skal peke på hver sin katalog, så kan du enkelt gjøre dette med .htaccess Dette gjør vi blant annet på data-doktoren.no. Hver gang du besøker siden, så er det mappen /no/ som du faktisk åpner. Slik kan det løses i .htaccess: RewriteEngine […]

Mod_rewrite i Apache

Her er flagg som benyttes i mod_rewrite regler i Apache. Eksempler på bruk er: RewriteRule [Finn dette] [Erstatt med dette] [Flagg] Her er reglene: C – Chain E – Environmental Variable F – Forbidden G – 410 Gone L – Last N – Next (Round) NC – No Case NE – No Escape NS – […]

Hva er QR koder?

Lurer du på hvordan du kan opprette QR koder, og hva de brukes til? En QR kode er en såkalt todimensjonal strekkode som kan inneholde informasjon. Den kan sammenlignes med strekkodene som finnes på alle produkter. Forskjellen er at en QR-kode kan inneholde mer informasjon, samtidig er det enkelt å lese denne informasjonen. Du trenger […]

Gratis bildedatabaser

Vi har laget en liten oversikt over gratis bildedatabaser som finnes på internett. Her kan du finne bilder med ulike tema som du kan benytte på websiden din. NB! Husk at det finnes ulike rettigheter for bildene, og for enkelte bilder må du oppgi fotograf eller annen copyright info når du bruker bildet. Men hvilke rettigheter […]

Verktøykasse for webutvikling

Jeg har laget meg en verktøykasse som jeg synes er et must når jeg utvikler websider. Den er ikke stor, men god nok til at jeg får gjort jobben. Lokal webserver Fordelen med en lokal webserver er at du i utviklingsfasen slipper å bruke et webhotell, og du kan ta med deg serveren der du […]

Fullscreen

Firefox and Chrome har støtte for fullskjerm API-et.  Med dette API-et så kan du ta tak i hvilket som helst element og vise det i fullskjermmoduls. Firefox legger til attributtene widh:100%; height:100% og vil strekke elementet slik at det fyller hele skjermen. Bruksområder her er f.eks. visning av bilde, videovisning med canvas for å nevne noe. Det […]

Spillutvikling i HTML5

Jeg fikk et spørsmål her om hvordan man kan utvikle spill i HTML5. Det nye CANVAS elementet i HTML gjør at du kan lage avansert grafikk uten bruk av Flash. Jeg har ikke fått prøvd dette så mye selv ennå, bortsett fra å programmere noen enkle todimensjonale grafer. Men mer kommer!! Her er en oppskrift […]

Orddeling i HTML5

<wbr> elementet er nytt i HTML5. Det står for WordBReak. <wbr> spesifiserer hvor i teksten det er ok å legge inn et linjeskift. Hvis du har et langt ord som kan føre til at enten designet blir forskjøvet, eller at linjeskift kommer på galt sted, så kan du bruke <wbr> elementet. <p> Læren om å dele […]

Content Editable med HTML5

Foruten mange nye semantiske elementer i HTML5 standarden, er ContentEditable er et av de nye semantiske attributtene. Contenteditable attributtet muliggjør inline redigering av innhold. Som standard arver underelementer dette attributtet fra sin foreldre, dersom ikke noe annet er spesifisert. I praksis betyr dette at du kan ha inline redigerering overalt på en HTML5 side. Attributtet […]

Vis og skjul elementer med HTML5

Ofte benyttes JavaScript for å vise og skjule elementer. I HTML5 kan elementene <details> og <summary> kan benyttes for å skjule og vise elementer på en webside. Da slipper man unødig bruk av JavaScript! <details> <summary>Informasjon</summary> <p>Hvis nettleseren din støtter dette elementet kan du skjule og vise dette avsnittet.</p> </details> Ønsker du for eksempel at […]