Installere Virtualbox på Windows 7

Virtualbox er et virtualiseringsmiljø fra Oracle som du kan kjøre både på server og på din lokale pc. Det er enkelt å opprette såkalte «images» hvor du kan installere alle typer operativsystemer på din pc. Virtualbox er gratis.

For å laste ned Virtualbox, gå hit: https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads

Velg alternativet VirtualBox 4.x.x for Windows hosts x86/amd64 og nedlastingen vil starte.

Når filen er ferdig lastet ned dobbeltklikk så på filen VirtualBox-4.x.x-xxxxx-Win.exe og klikk på Kjør for å starte installasjonen.

I installasjonsprosessen kan du klikke neste på alle valg. Du vil få en advarsel om at du vil miste nettilgangen mens du installererer, det er for at nettverksadapterne skal konfigureres riktig.
Under veis i prosessen vil du også få flere spørsmål med valget «Install» eller «Dont install«. Her velger du install.

En Online HTML Versjon av brukermanualen finner du her:
https://www.virtualbox.org/manual/UserManual.html