Insert into

Her er en enkel metode på hvordan man INSERT INTO fungerer i mySQL:

INSERT INTO tabell_navn (kolonne1,kolonn2,kolonn3,...) VALUES (verdi1, verdi2, verdi3,...) 

I et reellt eksempel kan vi skrive dette slik med PHP:

<?php $con = mysql_connect("localhost","root","pass123"); if (!$con) { die('Kunne ikke koble til: ' . mysql_error()); } mysql_select_db("my_db", $con); $sql= "INSERT INTO Personer(Fornavn,Etternavn) VALUES ('Andre', 'Walker'); if (!mysql_query($sql,$con)) { die('Error: ' . mysql_error()); } echo "En post lagt til."; mysql_close($con); ?> 

Publisert

i

av

Stikkord: