Importere store SQL filer i WAMP

Sliter du med å laste inn store SQL filer inn i din lokale wamp-server? Les herDette er svært enkelt å rette på. Det eneste du trenger er å gå inn i php.ini og endre noen parametre.

Klikk på WAMP ikonet, velg PHI og klikk på PHP.ini

Søk opp disse verdiene:
post_max_size = 8M
upload_max_filesize = 2M
max_execution_time = 30
max_input_time = 60
memory_limit = 8M

… og endre til:
post_max_size = 750M
upload_max_filesize = 750M
max_execution_time = 300
max_input_time = 540
memory_limit = 1000M

Deretter må du lagre filen, og velge Restart all services