Flightmodes med APM2

Jeg har en T9CP Super som jeg bruker med mitt APM2.

For å få 6 flightmodes har jeg satt opp Switch C og D som i kombinasjon gir 6 posisjoner.
C har 3 posisjoner, mens D har 2.

Oppsettet fant jeg her, men måtte modifisere det noe. Her er mitt oppsett (nesten identisk), men fungerer altså for mitt oppsett.

Switches:
Ch 5->Sw-C
Ch 8->Sw-D

Endpoints:
5 GEAR L 50% H 52%
PROG MIX 1 MAS->OFST SLV->GEAR SW C POSI UP RATE +19%
PROG MIX 2 MAS->OFST SLV->GEAR SW C POSI CENTER RATE -40%
PROG MIX 3 MAS->OFST SLV->GEAR SW C POSI DOWN RATE -93%
PROG MIX 4 MAS->OFST SLV->GEAR SW D POSI UP RATE -23%
PROG MIX 5 MAS->OFST SLV->GEAR SW D POSI DOWN RATE +43%