Få klient ip adresse med javascript

Hvordan får du tak i brukerens ip-adresse med Javascript? I Google App Engine finnes en funksjon som returnerer ip-adressen din.

Forsøk å legge inn denne i nettleseren din: http://jsonip.appspot.com/callback=?
Da du få et svar som ser slik ut {«ip»: «xxx.xxx.xxx.xxx», «address»:»xxx.xxx.xxx.xxx»}

Med metoden nedenfor kan vi enkelt hente ut ip-adressen. Vi har brukt jQuery i eksemplet, så det må du også inkludere på siden din.

<script>

$.getJSON("http://jsonip.appspot.com/callback=?",
  function(data){
     //Vis ip-adressen i en div
     $("div#ipadresse").val(data.ip);
});

</script>

Div-en nedenfor har id=ipadresse, og ipadressen blir skrevet ut her.

<div id="ipadresse"></div>