Endre fra punktum til komma i Google Sheets

Har du også irritert deg over at det alltid er punktum i stedet for komma i Google Sheets?

På norsk bruker vi komma som skilletegn mellom kroner og øre, men i Google Sheets kommer det alltid punktum.

For å endre dette til «norsk», gjør følgende:

Gå på menyen og velg:

  • File > Spreadsheet Settings
  • Endre locale fra United States til Norway
  • Klikk Save settings

Da vil regnearket være oppdatert med riktig bruk av komma: