Content Editable med HTML5

Foruten mange nye semantiske elementer i HTML5 standarden, er ContentEditable er et av de nye semantiske attributtene. Contenteditable attributtet muliggjør inline redigering av innhold.

Som standard arver underelementer dette attributtet fra sin foreldre, dersom ikke noe annet er spesifisert. I praksis betyr dette at du kan ha inline redigerering overalt på en HTML5 side.

Attributtet har 3 tilstander:

  • true – betyr at elementet er redigerbart
  • false – elementet kan ikke redigeres
  • inherit – elementet er redigerbart dersom foreldreelementet er redigerbart.

Eksempel:
Dette avsnittet er redigerbart

<p contenteditable=»true»>Dette innholdet er redigerbart!</p>

Det første elementet i listen er redigerbart, mens det andre kan ikke redigeres.

<ul contenteditable=»true»>
<li>Dette innholdet kan redigeres</li>
<li contenteditable=»false»>Dette innholdet kan ikke redigeres.</li>
</ul>


Publisert

i

av

Stikkord: