Populere en dropdown fra databasen

Hvis du skal populere en dropdown eller select liste fra en mySQL tabell, er metoden nedenfor et eksempel på hvordan du kan gjøre det.   <?php $mysqli = new mysqli($db_host, $db_user, $db_pass, $db_name); $sql = «SELECT * FROM country»; $result = mysqli_query($mysqli, $sql); echo «<select>»; while($row = mysqli_fetch_assoc($result) ) { $id = $row[«id»]; $name = […]

Insert into

Her er en enkel metode på hvordan man INSERT INTO fungerer i mySQL: INSERT INTO tabell_navn (kolonne1,kolonn2,kolonn3,…) VALUES (verdi1, verdi2, verdi3,…) I et reellt eksempel kan vi skrive dette slik med PHP: <?php $con = mysql_connect(«localhost»,»root»,»pass123″); if (!$con) { die(‘Kunne ikke koble til: ‘ . mysql_error()); } mysql_select_db(«my_db», $con); $sql= «INSERT INTO Personer(Fornavn,Etternavn) VALUES (‘Andre’, […]

Telle antall rader i mysql

Jeg har en tabell med produkter, hvor hvert produkt er kategorisert med en type. Hvordan kan jeg returnere antall produkter per type? Jeg har tabellen PRODUKTER med feltene ID, NAVN, TYPE, PRIS. Her er et eksempel på hvordan du kan løse dette. Se på denne koden: <?php // lag spørring $query = «SELECT type, COUNT(navn) […]