Kategorier
Excel

Excelfunksjoner på norsk

Vi jobber mye med excel, men savner en oversikt over hva de ulike funksjonene heter på norsk. Vi har derfor laget en liten oversikt over de med brukte funksjonene.

Kategorier
Diverse Excel

Endre punktum til komma i Excel

Hvordan endrer jeg fra punktum til komma i Excel?

Kategorier
Diverse Excel

Excel endre tekst til små bokstav

Jeg bruker Excel mye i jobben, og i blant har jeg behov for å gjøre større like oppdateringer av tekst. Eksempler på dette er å endre tekst i et område til kun små bokstaver, eller endre tekst til kun store bokstaver. Eller som også ofte er vanlig, ord med kun stor forbokstav.

Kategorier
Diverse Excel

Fjern duplikater i Excel

Her ser du hvordan du fjerner duplikate rader i Excel.

Kategorier
Diverse Excel

Splitt opp ord til bokstaver

Til et av mine prosjekter har jeg behov for å splitte et ord opp i bokstaver. Til det er Excel et godt verktøy og et enkelt VB-script gjør jobben for meg. Det jeg ønsker å gjøre er å gå gjennom alle ordene i ordlisten, og deretter legge bokstavene til hvert ord i sin egen celle.

Ordene jeg ønsker å dele opp legger jeg i A-kolonnen, deretter kjører jeg denne makroen. Den går igjennom alle radene i kolonne A, tar hver bokstav og legger inn i hver sin celle.

Sub SplitCells()
Dim c As Range
Dim i As Long
Application.ScreenUpdating = False
  For Each c In Range("A1:A" & Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row)

    For i = 1 To Len(c)
    If Len(c) > 255 Then
    MsgBox "Teksten i cellen " & c.Address & " er for lang.."
    Exit For
    Else: c.Offset(0, i).Value = "" & Mid(c, i, 1) & ""
    End If
    Next i
  Next c
Application.ScreenUpdating = True
End Sub