Automatisk ESC kalibrering

Når du har koblet til APM kortet på ditt quadcopter (eller hexa forøvrig) kan du benytte denen metoden. Husk å koble til receiver og ESC-s riktig.

Husk å fjerne propeller!

1. Koble fra USB og batteri – Ingen strøm må være tilkoblet.

2. Skru på radioen og set throttle til maks.

3. Koble til Li-Po batteriet. Du bør høre en eller to korte toner fra ESC-ene.

4. Når APM starter opp, de rød-blåe LEDene vil pulserere kontinuerlig, og sakte.

5. Med throttle på maks, koble fra strømmen, og koble til igjen for å resterte APM-en.
De rød-blå LED-ene vil pulsere raskt. Du vil mest sannsynlig høre en lyd og 2 pip.
Etter de to pipene, kommer det en pause. I denne pausen, dra trottle til minimum.
Du vil nå høre en bekreftelse/arming pip.

6. Ikke koble fra, men øk throttle litt for å bekrefte at alle ESC-er fungerer og motorene er synkronisert.

7. Koble fra batteriet, og koble til på nytt. Armer APM-en ved å ta venstre stikka ned til venstre i 4 sekunder. Slipp stikka og alle motrene skal begynne å spinne når du gir litt throttle.

8. ESC-ene er nå kalibrert!.

NB!. Hvis du etter kalibreringen fortsatt hører pip fra ESCene når du starter opp, sørg for at radioen er kalibrert i Mission Planner. Hvis ikke må du kjøre en manuell kalibrering

Denne artikkelen er oversatt. Les originalen her: https://code.google.com/p/arducopter/wiki/AC2_ESC


Publisert

i

av

Stikkord: