Kategorier
Diverse

Løsninger til Wordbrain på Norsk (oppdatert!)

Dersom du spiller ordspillet Wordbrain, så er kan du finne løsninger her. Finner du ikke løsningen, så legg igjen en kommentar så får du kanskje hjelp av andre!
Kategorier
Diverse

Slik finner du dupliserte rader i mysql database

I eksemplet har vi en liste over land, hvor det er duplisert innhold. Ved å kjøre spørringen nedenfor finner vi alle dupliserte rader.

SELECT `land` 
FROM `landliste` 
GROUP BY `land` 
HAVING count(*) >=2
LIMIT 0 , 30
Kategorier
Diverse

Populere en dropdown fra databasen

Hvis du skal populere en dropdown eller select liste fra en mySQL tabell, er metoden nedenfor et eksempel på hvordan du kan gjøre det.

 

<?php
$mysqli = new mysqli($db_host, $db_user, $db_pass, $db_name);

$sql = "SELECT * FROM country";
$result =  mysqli_query($mysqli, $sql);

echo "<select>";
while($row = mysqli_fetch_assoc($result) ) {
    
    $id = $row["id"];
    $name = $row["name"];
    echo "<option value='" . $id . "'>" . $name . "</option>";
}
echo "</select>";
?>

I eksempelet har vi en liste med land, som vi ønsker å vise i en selectliste.

 

Kategorier
Diverse

Hvordan fjerne tittel fra Les mer i Joomla 3

Det er ulik praksis på hvordan «les mer» teksten skal vises på en webside. I Joomla 3 har man løst dette elegant.

Marker hvor i teksten du ønsker å dele teksten, og klikk på les mer. Da er det bare teksten over den røde streken som vises i listen.

Les mer i Joomla 3

I Joomla 3 vil den øverste teksten vises med en lesmer-lenke under teksten.

I administratorgrensesnittet finnes noen alternativer for les-mer-teksten, og velger du å skjule «Vis tittel som les mer» så skjules tittelen fra lesmer-teksten.

1. Gå inn i admingrensesnittet, og velg Innhold og Artikler

lesmer25

2. Klikk på innstillinger

lesmer3

Nederst på siden vises innstillingene for «les mer» teksten. Du har også muligheten til å sette maks antall tegn som skal vises før les-mer lenken.

lesmer

Husk å klikk lagre og lukk for å lagre innstillingene.