Dersom du spiller ordspillet Wordbrain, så er kan du finne løsninger her. Finner du ikke løsningen, så legg igjen en kommentar så får du kanskje hjelp av andre!

I eksemplet har vi en liste over land, hvor det er duplisert innhold. Ved å kjøre spørringen nedenfor finner vi alle dupliserte rader.

SELECT `land` 
FROM `landliste` 
GROUP BY `land` 
HAVING count(*) >=2
LIMIT 0 , 30

Hvis du skal populere en dropdown eller select liste fra en mySQL tabell, er metoden nedenfor et eksempel på hvordan du kan gjøre det.

 

<?php
$mysqli = new mysqli($db_host, $db_user, $db_pass, $db_name);

$sql = "SELECT * FROM country";
$result =  mysqli_query($mysqli, $sql);

echo "<select>";
while($row = mysqli_fetch_assoc($result) ) {
    
    $id = $row["id"];
    $name = $row["name"];
    echo "<option value='" . $id . "'>" . $name . "</option>";
}
echo "</select>";
?>

I eksempelet har vi en liste med land, som vi ønsker å vise i en selectliste.

 

Det er ulik praksis på hvordan «les mer» teksten skal vises på en webside. I Joomla 3 har man løst dette elegant.

Marker hvor i teksten du ønsker å dele teksten, og klikk på les mer. Da er det bare teksten over den røde streken som vises i listen.

Les mer i Joomla 3

I Joomla 3 vil den øverste teksten vises med en lesmer-lenke under teksten.

I administratorgrensesnittet finnes noen alternativer for les-mer-teksten, og velger du å skjule «Vis tittel som les mer» så skjules tittelen fra lesmer-teksten.

1. Gå inn i admingrensesnittet, og velg Innhold og Artikler

lesmer25

2. Klikk på innstillinger

lesmer3

Nederst på siden vises innstillingene for «les mer» teksten. Du har også muligheten til å sette maks antall tegn som skal vises før les-mer lenken.

lesmer

Husk å klikk lagre og lukk for å lagre innstillingene.