Finn størrelse på tabeller i Oracle

Hvordan finne ut størrelsen på tabeller i Oracle? Med spørringen nedenfor lager du en oversikt over alle tabeller som er større enn 10MB SELECT owner, table_name, TRUNC(sum(bytes)/1024/1024) MB FROM (SELECT segment_name table_name, owner, bytes FROM dba_segments WHERE segment_type = ‘TABLE’ UNION ALL SELECT i.table_name, i.owner, s.bytes FROM dba_indexes i, dba_segments s WHERE s.segment_name = i.index_name […]