Hvordan sjekker du størrelsen på en Oracle database? Størrelsen på databasen er summen av størrelsen på database filene.

Denne koden gir deg svaret:

select sum(bytes /(1024*1024)) "Størrelsen på databasen i megabytes" from dba_data_files;