Kategorier
Diverse Spill

Online kryssordbok

I heKryssordhjelp.nolgen holdt jeg på med et kryssord jeg synes var vanskelig. Det hadde da vært fint å hatt en webløsning som jeg kunne åpne på iPaden hvor jeg kunne søke etter ord. Det fant jeg ikke på Google.

Derfor kom jeg på å lage en kryssordhjelper. Først velger du antall bokstaver,  fyller inn de bokstavene du har, klikker søk, og deretter returnerer databasen de ordene som matcher. Så enkelt er det 😀

Løsningen er laget med PHP og mySQL.

Prøv selv her: http://kryssordhjelp.no

Kategorier
Diverse Excel

Splitt opp ord til bokstaver

Til et av mine prosjekter har jeg behov for å splitte et ord opp i bokstaver. Til det er Excel et godt verktøy og et enkelt VB-script gjør jobben for meg. Det jeg ønsker å gjøre er å gå gjennom alle ordene i ordlisten, og deretter legge bokstavene til hvert ord i sin egen celle.

Ordene jeg ønsker å dele opp legger jeg i A-kolonnen, deretter kjører jeg denne makroen. Den går igjennom alle radene i kolonne A, tar hver bokstav og legger inn i hver sin celle.

Sub SplitCells()
Dim c As Range
Dim i As Long
Application.ScreenUpdating = False
  For Each c In Range("A1:A" & Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row)

    For i = 1 To Len(c)
    If Len(c) > 255 Then
    MsgBox "Teksten i cellen " & c.Address & " er for lang.."
    Exit For
    Else: c.Offset(0, i).Value = "" & Mid(c, i, 1) & ""
    End If
    Next i
  Next c
Application.ScreenUpdating = True
End Sub
Kategorier
Diverse

Sim City 5 juksekoder

Det er ikke lov til å jukse i spill, men kjører du Sim City 5 i sandbox-modus så har du likevel lov til å jukse. Men hvorfor skal du egentlig bruke juksekoder? Jo, fordi i sandbox-modus så kan du prøve ut forskjellige strategier i spillet, hvordan man bør plassere boligområder, forretninger, industri og offentlige tjenester.

Nedenfor er en oversikt over kodene (kun sandbox-modus):

ALT+W Legg til $100,000

ALT+F  Brann Av/på

ALT+C KriminalitetAv/på

ALT+M Helseproblemer Av/på

ALT+A Luft forurensing Av/på

ALT+P Bakke forurensing Av/på

ALT+H Hjemløse simmer Av/på

ALT+S Kloakk Av/på

ALT+D Katastrofer Av/på

ALT+G Søppel Av/på