Kategorier
Diverse

Intro til brannmurer

Denne artikkelen bør leses for du som er interessert eller lurer på hvordan brannmurer fungerer:

http://coding.smashingmagazine.com/2013/01/30/introduction-to-firewalls/

 

Kategorier
Diverse

Hurtigtaster i Windows 8

Windowstast: Bytt mellom startskjerm eller Windows skrivebord, eller den sist brukte applikasjonen.

Windowstast + C: Vis Charm-mwnyen og tid, dato og varslingsflate.

Windowstast + E: Bytt til klassisk Windows skrivebord og åpne utforsker.

Windowstast + L: Lås maskin

Windowstast + M: Minimer alle åpne vinduer

Windowstast  + Tab: Bla gjennom applikasjoner i Switcherfanen på vestre side av skjermen.

 Windowstast + Pause/Break: Åpne System siden

Windowstast + Opp: Maksimer gjeldende vindu

Windowstast + Ned: Minimer/gjenopprett gjeldende vindu

Kategorier
Diverse

$(document).ready vs. $(window).load

jQuery har to fine metoder for å eksekvere kode hvor man kan hekte på event handlers. Det er  (document).ready og $(window).load.

Document ready eksekverer etter at HTML dokumentet er ferdig lastet og DOM er klart, men før all innhold og grafikk er ferdig lastet. Document ready er funksjonen å bruke når du skal kjøre funksjoner som ikke krever at altte objekter er ferdig lastet.

$(document).ready(function() {
 // eksekverer når HTML-dokumentet er lastet og DOM er kar
 alert("Dokumentet er klart");
});

Window load eventet eksekverer litt senere og først når siden er fullstendig lastet. Det inkluderer alle objekter og bilder. Dersom du har funksjoner som krever dette, så er window.load funksjonen å bruke.

$(window).load(function() {
 // eksekverer når siden er fullstending lastet, inkludert alle objekter og bilder
 alert("Siden er fullstendig lastet");
});