Kategorier
Diverse

Linux kommandoer

Kopiere fil

cp fil.txt nyfil.txt

Kopiere katalog
Opprett den nye katalogen først

mk dir copy_dir

Kopier innhold til ny katalog

cp original_dir/* copy_dir

Du kan også gjøre det rekursivt men NB! Dette kan være skummelt dersom du har linket opp andre kataloger til denne katalogen. Du kan risikere å kopiere helt til disken blir full.
Her er uansett koden: cp -r original_dir copy_dir

Endre navn på fil

mv foo.txt goo.txt

Flytt fil
Denne koden flytter fila foo.txt til katalogen foo_dir

mv foo.txt foo_dir/

Kopier til katalog og endre navn
Hvis du nå gjør følgende, så flytter du fila til katalogen foo_dir og endrer navn til goo.txt

mv foo.txt foo_dir/goo.txt

Du kan gjøre det samme med kataloger

Kategorier
Diverse

Redigere tekstfiler i Linux med vi editor

vi <filnavn>

i – Sett inn ved markør.
ESC – Avslutt insert mode
r – Erstatt karakter
x – Fjern karakter
o – Start ny linje
dd – Slett linje
u – Angre siste handling

ZZ – Lagre endringer og avslutt
:wq – Lagre (skriv) endringer og avslutt

Kategorier
Diverse

Installere Virtualbox på Windows 7

Virtualbox er et virtualiseringsmiljø fra Oracle som du kan kjøre både på server og på din lokale pc. Det er enkelt å opprette såkalte «images» hvor du kan installere alle typer operativsystemer på din pc. Virtualbox er gratis.

For å laste ned Virtualbox, gå hit: https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads

Velg alternativet VirtualBox 4.x.x for Windows hosts x86/amd64 og nedlastingen vil starte.

Når filen er ferdig lastet ned dobbeltklikk så på filen VirtualBox-4.x.x-xxxxx-Win.exe og klikk på Kjør for å starte installasjonen.

I installasjonsprosessen kan du klikke neste på alle valg. Du vil få en advarsel om at du vil miste nettilgangen mens du installererer, det er for at nettverksadapterne skal konfigureres riktig.
Under veis i prosessen vil du også få flere spørsmål med valget «Install» eller «Dont install«. Her velger du install.

En Online HTML Versjon av brukermanualen finner du her:
https://www.virtualbox.org/manual/UserManual.html

Kategorier
Diverse

Avansert søk på Google

Hvis du synes det er vanskelig å få riktige resultater når du søker på google, så kan noen av disse triksene være behjelpelige:

1. Søke etter varianter av et ord, bruk ~ foran ordet.
Eksempel: ~telefon

2. Ekskluder søkeord fra resultatet, bruk – foran søkeordet eller uttrykket. Søker du etter «spillkonsoll» og ikke ønsker «xbox», da kan du skrive slik: «spillkonsoll -xbox»

3. Finn nettsteder som har lenker som peker til din webside, bruk link: foran adressen til siden din.
Eksempel: link:data-doktoren.no

4. Unngå synonymer i søkeresultatet, bruk «» rundt søkeordet eller uttrykket. Ved å benytte «» begrenser du søkeresultatet til å vise resultater basert kun på dette søkeordet.
Eksempel: «xbox spillkonsoll»

5. Bruk OR mellom to søkeuttrykk for å få resultater som inkluderer en av ordene.
Eksempel: xbox OR playstation

6. For å søke etter en webside som har liknende innhold som din website, bruk related: foran nettadressen din.
Eksempel: related:data-doktoren.no

7. Søk etter filer med et ønsket filformat, bruk filetype: etterfulgt av filformatet etter søkerordet.
Eksempel: xbox filetype:pdf
Eksempel xbox filetype:doc

8. Få søkeresultater hvor søkeordet ditt vises i innholdet på en webside, bruk allintext: foran søkeordet:
Eksempel: allintext:xbox

9. Få søkeresultater hvor søkeordet ditt vises i tittelen på en webside, bruk allintitle: foran søkeordet:
Eksempel: allintitle:xbox

10. Søk etter sider hvor ditt søkeord finnes i en url, bruk inurl: foran søkeordet.
Eksempel: inurl:xbox

11. Hvis en webside er nede for telling :), så kan du fortsatt besøke den ved å skrive: cache:
Eksempel: cache:data-doktoren.no

12. For å finne informasjon om et nettsted, bruk info: etterfulgt av adressen til nettstedet.
Eksempel: info:data-doktoren.no

13. For å få en definisjon av et ord, bruk define: foran ordet.
Eksempel, define:kalkulator

14.To get the definition of any word, put define: just before your word.
For example: define:internett

15. For å finne alle indekserte sider av et nettsted på Google, bruk site: etterfulgt av nettstedets adresse.
Eksempel: site:data-doktoren.no

16. Ønsker du å ekskludere et nettstedet fra et søkeresultat, bruk -site: etterfulgt av adressen,.
Eksemple:
Xbox -site:xbox.com

17. For søke med et søkeord på en spesifikk webside, bruk site: etterfulgt av adressen og søkeordet:
Eksempel:
skydrive site:xbox.com

 

Kategorier
Diverse

Koble til APM2

Hvordan koble til Radio mottaker (receiver) og motorer, se lenke her

Pusher vs puller propeller, hvordan se forskjell. Se lenke her.

Kategorier
Diverse

Flightmodes med APM2

Jeg har en T9CP Super som jeg bruker med mitt APM2.

For å få 6 flightmodes har jeg satt opp Switch C og D som i kombinasjon gir 6 posisjoner.
C har 3 posisjoner, mens D har 2.

Oppsettet fant jeg her, men måtte modifisere det noe. Her er mitt oppsett (nesten identisk), men fungerer altså for mitt oppsett.

Switches:
Ch 5->Sw-C
Ch 8->Sw-D

Endpoints:
5 GEAR L 50% H 52%
PROG MIX 1 MAS->OFST SLV->GEAR SW C POSI UP RATE +19%
PROG MIX 2 MAS->OFST SLV->GEAR SW C POSI CENTER RATE -40%
PROG MIX 3 MAS->OFST SLV->GEAR SW C POSI DOWN RATE -93%
PROG MIX 4 MAS->OFST SLV->GEAR SW D POSI UP RATE -23%
PROG MIX 5 MAS->OFST SLV->GEAR SW D POSI DOWN RATE +43%